Warsztaty „Zostań ekspertem w leczeniu chłoniaków Warsztaty „Zostań ekspertem w leczeniu chłoniaków

Program

10:00 – 10:10
Rozpoczęcie Konferencji
prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha
10:10 – 10:50
Projekt T-Cell
Goście PLRG: prof. Massimo Federico; dr Tetiana Skrypets,
PLRG: dr hab. n. med. Ewa Paszkiewicz-Kozik, prof. NIO

Dyskusja
10:50 – 11:50
Sesja I: Choroby Rzadkie – choroby makrofagów
Prowadząca: prof. dr hab. n. med. Anna Czyż
10.50 – 11.30
Jak się zabrać za Histiocytozę w PLRG? Panel konsultacyjny
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Radzikowska, prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec, dr n. med. Joanna Tajer
11.30 – 11.50
Rejestr PROH – co dalej?
prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
Dyskusja
11.50 – 12.00
Przerwa kawowa
12:00 – 13:00
Sesja II: Sesja wykładów sponsorowanych
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel, prof. dr hab. n. med. Jan Zaucha
12.00 – 12.15
Nowe strategie leczenia DLBCL – epkorytamab jako innowacyjna opcja terapii
prof. dr hab. Jan Maciej Zaucha
Wykład sponsorowany:
Abbvie
12.15 – 12.30
Tafasytamab – standard w leczeniu drugiej linii u pacjentów z DLBCL
dr n. med. Joanna Drozd-Sokołowska
Wykład sponsorowany:
Swixx
12.30 – 12.45
Miejsce mosunetuzumabu w leczeniu chorych na chłoniaka grudkowego
dr hab. n. med. Ewa Paszkiewicz-Kozik, prof. NIO
Wykład sponsorowany:
Roche
12.45 – 13.00
Rola i miejsce Zanubrutynibu w leczeniu chorych na WM, CLL, MZL i FL na podstawie danych naukowych
prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
Wykład sponsorowany:
Beigene
13:00 – 13:30
Lunch
13:30 - 14:30
Sesja III: Sesje Grup Roboczych – część 1.
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel
13:30 – 14:00
Kardioonkologia
dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP
14.00 – 14:30
Chłoniaki pozawęzłowe
prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec, dr n. med. Agnieszka Giza
14:30 – 14:50
Prospektywne Badania Kliniczne
prof. Wojciech Jurczak
Propozycje prospektywnych badań:
DLBCL
dr hab. n. med. Monika Długosz-Danecka, prof. NIO
Post-CAR-T
prof. dr hab. n. med. Anna Czyż
PMBCL – Badanie Camel
prof. dr hab. n. med. Jan Zaucha
NLPHL – Badanie Olimpia
dr hab. n. med. Ewa Paszkiewicz-Kozik, prof. NIO

Dyskusja
14:50 – 15:20
Chłoniaki agresywne
prof. dr hab. n. med. Anna Czyż, dr hab. n. med. Monika Długosz-Danecka, prof. NIO
15:20 – 15:30
Przerwa kawowa
15:30 – 17:00
Sesja IV: Sesje Grup Roboczych – część 2.
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
15:30 – 15:50
Chłoniaki T-komórkowe
dr n. med. Ewa Chmielowska, dr hab. n. med. Ewa Paszkiewicz-Kozik, prof. NIO
Monitorowanie odpowiedzi na leczenie ziarniniaka grzybiastego z wykorzystaniem cytometrii oraz badania PET/CT – propozycja badania w chłoniaku NK
lek. Kateryna Filonenko
15:50 – 16:05
Chłoniaki indolentne B-komórkowe
dr n. med. Joanna Drozd-Sokołowska
16:05 – 16:25
Chłoniak z komórek płaszcza
dr hab. n. med. Joanna Romejko-Jarosińska, prof. NIO
16:25 – 16:45
Transplantacje
dr hab. n. med. Tomasz Czerw, prof. dr hab. n. med. Anna Czyż
16:45 – 17:00
CAR T w programie lekowym – profil pacjenta
dr hab. n. med. Joanna Romejko-Jarosińska, prof. NIO
Wykład sponsorowany:
Gilead
17:00 – 17:15
Ibrutinib w II linii chłoniaka MCL
prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak
Wykład sponsorowany:
Janssen
17:15 – 17:30
Wybór optymalnej terapii inhibitorem BTK w CLL
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
Wykład sponsorowany:
AstraZeneca
17:30 – 17:40
Hematopatologia
prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek
Współpraca z sekcjami PLRG oraz projekty edukacyjne
prof. dr hab. n. med. Monika Prochorec-Sobieszek
Projekt - nieklasyczny chłoniak Hodgkina guzkowy z przewagą limfocytów
dr hab. n. med. Anna Szumera-Ciećkiewicz, prof. NIO
17:40 -17:55
Chłoniak Hodgkina
Aktualizacja wyników badania Burgund
dr hab. n. med. Ewa Paszkiewicz-Kozik, prof. NIO
Chorzy starsi badanie obserwacyjne z FIL
lek. Michał Kurlapski
Wyniki PET w badaniu N-BURGUND
dr hab. n. med. Bogdan Małkowski, prof. UMK
17:55 – 18:00
Zakończenie Konferencji

Uczestnicy warsztatów zostaną przydzieleni do poszczególnych grup. Każda grupa weźmie udział w 5 dedykowanych warsztatach zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe informacje zostaną przekazane podczas rejestracji w dniu wydarzenia.

Chłoniaki indolentne MZL/MW Chłoniaki MCL/BL/OUN Chłoniaki agresywne DLBCL/PMBCL Chłoniaki HL/T-NHL/NK-T Choniaki indolentne FL/SLL
Prof. Ewa Lech-Marańda
Prof. Tomasz Wróbel
Prof. Dariusz Wołowiec
Prof. Wojciech Jurczak
Dr hab. Joanna Romejko-Jarosińska
Prof. Anna Czyż
Prof. Sebastian Giebel
Dr hab. Monika Długosz-Danecka
Prof. Jan Zaucha
Dr Agnieszka Giza
Dr hab. Ewa Paszkiewicz-Kozik
Prof. Krzysztof Giannopoulos
Dr Joanna Drozd-Sokołowska
8.30-9.50 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E
9.50-10.00 Przerwa
10.00-11.20 Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa A
11.20.-11.30 Przerwa
11.30-12.50 Grupa C Grupa D Grupa E Grupa A Grupa B
12.50-13.30 Lunch
13.30-14.50 Grupa D Grupa E Grupa A Grupa B Grupa C
14.50-15.00 Przerwa
15.00-16.20 Grupa E Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Podsumowanie warsztatów: Prof. Anna Czyż, Prof. Sebastian Giebel

Uczestnicy mają również możliwość przesyłania przypadków (zgłoszenia: https://warsztaty.plrg.pl/opisy-przypadkow), które będą również dyskutowane podczas warsztatów.

Kontakt

Organizator merytoryczny - PLRG
e-mail: sekretariat@plrg.pl
tel. 58 584 43 40

Organizator logistyczny - hematoonkologia.pl
e-mail: e.czachorowska@hematoonkologia.pl
tel.: 507 835 514


Partner strategiczny

Roche
Takeda

Partner

Abbvie
AstraZeneca
Beigene
Gilead Kite
Janssen
Sobi
Swixx